Fakta og litt kritikk av dagens folkehelsepolitikk

I Norge har både individet selv og myndighetene ansvaret for helsen til befolkningen. Både staten, fylket og kommunen har ulike ansvarsoppgaver, som er lovpålagt. Også hvem som er i regjering har veldig mye å si. Hva går det ut på? Ikke minst: hjelper det på helsen til folk at det er lovfesta arbeidsoppgaver? Dette blir et innlegg med både faglig stoff og egne meninger.

Et av målene i folkehelsearbeide er å utjevne forskjellene i helsa. Det er nemlig de med dårligst råd, lavest utdanning og minst sosialt nettverk som også har dårligst helse, og det er en ond sirkel, fordi de har også ellers mindre muligheter for å «lykkes». Det er ikke det samme som å gi de med best helse dårligere helse, de vil klare seg fint uansett. Men hvordan utjevne forskjeller når det også har sterk sammenheng med foreldres status, utdanning og kultur, ikke BARE din egen? Jo, det tar lang tid, og krever noen upopulære valg til tider (som senere vil få jubel).

Vi snakker om folkehelse, og da er man innom en lov som heter nettopp folkehelseloven (2012). Her er det egne kapitler om kommunens oppgaver, fylkets og statens oppgaver. Det er en ganske interessant lov, som pålegger det offentlige ganske mye ansvar for folks helse, blant annet har kommunen et enormt (umulig??) ansvar etter § 4 (1): Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen

33748206221_fe36a24342_k.jpg
Noen lover er vanskelig å tolke, spesielt gamle. Det gjelder ikke folkehelseloven! Bilde: Creative Commons.

Ønsker vi at noen skal styre helsa vår? Tja, vi ønsker ihvertfall GRATIS hjelp til bedre helse, tenker du? Gjør ikke noe om staten tar det ansvaret – og den kostnaden? Har du tenkt på at det også kan bety at de setter igang tiltak som ikke alltid er populære, nettopp for at vi skal kunne ta de riktige valgene? Ta røykeloven som et eksempel, som faktisk ble innført av KrF. Svært mange var uenig, og mente det innskrenka folks frihet – og folk må da jammen ta ansvar for egen helse! Og selvfølgelig var både spisesteder og tobakksprodusenter og selgere imot det, fordi de var redd for å tjene mindre. Er det mange idag som klager over røykeloven? Nei, faktisk ler vi av Norge før den kom. Poenget er: er det mulig å endre lovverk tilsvarende for andre ting, slik at man lettere tar valg som er bra for helsa? Absolutt. Er det populært blant befolkningen? Nei..

Svært mange var uenig i røykeloven da den kom, men den er idag nesten utelukkende positivt nevnt, og et klart bidrag til folkehelsen.

Helsemyndighetene har anbefalt at det skal være billigere med sunn mat, og dyrere med usunn. Synd noen skal tjene penger på at salt, sukker og fett er sterkt avhengighetsskapende.. Også vinmonopol-ordningen er ment for å unngå misbruk av alkohol, som er lite ønskelig i et helse- og samfunnsperspektiv.

I Prop. 90 L (2010-2011), lovforarbeidet til folkehelseloven, står det på s. 124:

Når en for eksempel tilbyr skolefrukt til alle barn på en skole, viser forskning at det er barna fra familier med lav sosioøkonomisk status som drar mest nytte av tiltaket. De får størst reduksjon i inntak av usunn snacks i tillegg til økningen i inntak av frukt.«. 

Fantastisk! Skolefrukt fungerer! Det er faktisk ett av få tiltak som faktisk utjevner ulikhetene. Hvorfor i huleste skal ikke dette bli lovpålagt (og gratis selvfølgelig) for alle barne- og ungdomsskoler i hele Norge? Jo, fordi det er noen i regjering som mener det er viktigere å senke skattenivået, og heller vil bruke statsbudsjettet på det, så derfor må skolene og foreldre betale selv: ergo de med mest penger og midler fra før (som allerede har best helse) er de som kommer til å kjøpe skolefrukt –> forskjellene øker. Ok, det var ikke heelt «politisk korrekt» å sammenligne skattelettelse for de rikeste med skolefrukt, men politikk handler tross alt om prioriteringer og ideologier. Noen partier har endel av de samme prinsippene som folkehelsearbeid går ut på: å gi flere muligheter for bedre helse, og å utjevne forskjeller, mens andre mener at vi er «vår egen lykkes smed».

Hva er viktigst: skattelette for de rikeste, eller gratis skolefrukt?

Frustrated_man_at_a_desk
Mange som jobber med kommuneplaner og annen forvaltning har ofte nok å gjøre, eller er frustrerte over at de ikke «strekker til» og får gjort en vesentlig forskjell. Bilde: creative commons.

 

Men skal ikke en lov bli fulgt opp av regjeringen uansett hvilke partier som styrer? Jo.. Men skjer det? Nei. Samme gjelder kommunenes og fylkenes ansvar for folkehelsa. Det er store forskjeller på om, og hvordan de følger folkehelseloven. Det kommer både an på den politiske styringa der, økonomien, kulturen og hvem som sitter i styret. Kanskje jeg en eller annen dag får lyst til å prøve meg litt høyere opp, kun for å innse hvor tunggrodd endel systemer er..

Dette semesteret har vi et fag som heter Folkehelse, politikk og forvaltning, og her har vi lært hvem som bestemmer både lovverk og hva som utføres av folkehelsearbeid, og hvorfor. Vi har lært litt om frivillig arbeid, planprossesser i kommuner, fylke og stat, og fått se endel på det politiske arbeidet. Jeg kjenner at jeg blir både engasjert, og litt irritert, fordi det er så tidkrevende prosesser – typsisk for demokratiet og parlamentarismen som vi har i Norge. Det positive er jo at alle får lov å være med å bestemme! Også DU om du vil!! Så bruk stemmeretten din til noe smart i høst 😉 

Snappes på mandag på @hinnlandet 🙂 Det blir mine siste forelesninger før eksamen :O

Astrid, 2. års student i Bachelor i folkehelsearbeid

Moooaa

 

Kilder:

Folkehelseloven. (2012). LOV-2011-06-24-29. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

Prop. 90L (2010-2011). (2011). Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 8. april 2011, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II). [Oslo]: Det kongelige helse- og omsorgsdepartement. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/156cc635411248bda507c9411bdf4cd0/no/pdfs/prp201020110090000dddpdfs.pdf

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s