Utdanningsmesse i Trondheim

Den siste tida har eg vore rundt om på austlandet for å rekruttera nye HiHm studentar. I midten av januar var eg i Oslo, førre veke var eg rundt om i Oppland og Hedmark, og dei to siste dagane i Trondheim. I Trondheim sto eg på «Grønn utdanning»-stand i Spektrum, der eg informerte om dei grønne utdanningstilboda me har (landbruk, agronomi, utmarksforvaltning og skog). Eg sto saman med andre studentar frå grøn utdanningssektoren, som husdyrsstudent frå Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), og tidlegare Ås-student, samt representantar frå Tine, Nortura og andre bedrifter. Så me dreiv eit samarbeid der me sendte elvane rundt … Fortsett å les Utdanningsmesse i Trondheim